Кратък фирмен профил

Фаворит Холд АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ангел Кънчев 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121577091
Капитал (лв.): 2 356 923
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2018  Предстоящо - 20.11.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, търговско представителство и посредничество, както и други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
19.10.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) В БФБ АД са постъпили материали за...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
02.07.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) На проведено редовно ОСА от...
12.06.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
08.05.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) В БФБ-София АД са постъпили...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
16.02.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) На проведено извънредно ОСА от...
24.01.2018: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
18.12.2017: Производителят на печките "Раховец" вече не е на...
04.12.2017: Фаворит Холд АД-София (6A9) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 732 пъти
[2016: 550, 2015: 229, 2014: 140, 2013: 281, 2012: 770, 2011: 417, ... ]