Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 77 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 116   стр.    
02.11.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През октомври 2017...
31.10.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4IDF) В БФБ-София АД е...
09.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
06.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
05.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
04.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
03.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
03.10.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4IDF) Във връзка с...
03.10.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През септември...
02.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 091 пъти
[2016: 659, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]