Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 77 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.02.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 119   стр.    
03.04.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През март 2018...
02.04.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4IDF) В БФБ-София АД е...
29.03.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) Управителният...
29.03.2018: ИХБ увеличи капитала си с 30 млн. лв. чрез конвертиране на...
28.03.2018: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за...
20.03.2018: ИХБ е продал активите на "ИХБ Електрик" за 20,33 млн. лв. "ИХБ...
12.03.2018: "Трейс груп холд" и "Холдинг Варна" влизат в Sofix Фондовата...
09.03.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
02.03.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През февруари...
27.02.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 279 пъти
[2016: 847, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]