Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 77 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2017  Предстоящо - 19.02.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 117   стр.    
18.01.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) В БФБ-София АД са...
04.01.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) На 03.01.2018 г....
03.01.2018: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През декември 2017...
11.12.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) Във връзка с...
05.12.2017: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
04.12.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През ноември 2017...
04.12.2017: През ноември 2017 г. Индустриален холдинг България АД не е...
02.11.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4ID) През октомври 2017...
31.10.2017: Индустриален Холдинг България АД-София (4IDF) В БФБ-София АД е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 151 пъти
[2016: 719, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]