Кратък фирмен профил

Р С П ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Хан Пресиян 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115789766
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на всички разрешени от закона промишлени, текстилни, хранителни стоки, селскостопански продукти и петролни продукти, търговия с алкохолни напитки и цигари (след съответно разрешение), транспортни дейности в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 231 пъти
[2016: 130, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]