Кратък фирмен профил

Тракийско пиво АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Ст. Стамболов 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112041792
Капитал (лв.): 96 126
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.01.2018  Предстоящо - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Бутилиране на пиво, търговска дейност в страната и чужбина; дистрибуция на безалкохолни напитки, отдаване под наем на собствени недвижими имоти, превозни средства и друга техника.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
28.05.2018: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) Тракийско пиво АД-Пазарджик...
25.04.2018: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) Тракийско пиво АД-Пазарджик ...
04.04.2018: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) Тракийско пиво АД-Пазарджик...
23.01.2018: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) Тракийско пиво АД-Пазарджик ...
11.01.2018: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) На проведено извънредно ОСА...
07.12.2017: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) В БФБ-София АД са постъпили...
05.12.2017: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) Тракийско пиво АД-Пазарджик...
23.11.2017: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) Уведомление за издаден LEI...
30.10.2017: Тракийско пиво АД-Пазарджик (3TW) Тракийско пиво АД-Пазарджик ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 463 пъти
[2016: 172, 2015: 73, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 204, 2011: 204, ... ]