Кратък фирмен профил

Напредък Холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
ж.к. Младост 1 , бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121638046
Капитал (лв.): 5 340 828
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 13.12.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, други търговски сделки, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
23.06.2010: Напредък Холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.05.2009: Напредък Холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
22.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.03.2008: Напредък Холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.11.2007: Нетната печалба на Балкан АД е скочила с 2.2 пъти, показва...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Напредък Холдинг" - АД, София, на...
13.03.2007: На мястото на завода "Балканкар Средец" ще се изгради...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 387 пъти
[2016: 588, 2015: 118, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 288, 2011: 308, ... ]