Кратък фирмен профил

Холдинг Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. "Свети Свети Константин и Елена", Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103249584
Капитал (лв.): 5 235 900
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва, финансиране на дружества, в които холдингът участва, производство на стоки и услуги, търговска и посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството.
 


Новини

  стр. 1 / 56   стр.    
10.11.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомление за издаден LEI...
02.11.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Считано от 01.11.2017 г....
31.10.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Уведомление по чл.19 от Регламент...
30.10.2017: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
26.10.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Холдинг Варна АД-Варна представи...
24.10.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Получено уведомление от Тексим...
20.10.2017: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
20.10.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2) Получено уведомление от Тексим...
20.10.2017: Холдинг Варна АД-Варна (5V2A) Уведомление за изплатени лихви и...
10.10.2017: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от част III Правила за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 960 пъти
[2016: 550, 2015: 315, 2014: 187, 2013: 374, 2012: 998, 2011: 712, ... ]