Кратък фирмен профил

Стара планина Холд АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет. 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121227995
Капитал (лв.): 21 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 06.06.2018 
Продукти и услуги:
Като дружество от холдингов тип Стара планина холд АД не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия. Основните от тях са: „М+С Хидравлик” АД – Казанлък, „Хидравлични елементи и системи” АД – Ямбол, „Елхим Искра” АД – Пазарджик, „Пътстройинженеринг” АД – Кърджали, „Българска роза” АД – Карлово, „Фазан” АД – Русе, „Славяна” АД – Славяново.
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва, финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество, други търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 86   стр.    
26.09.2018: Стара планина Холд АД-София (5SR) Стара планина холд АД обявява...
25.09.2018: Стара планина Холд АД-София (5SR) Уведомление по чл. 19, § 3 от...
21.09.2018: "Хидравлични елементи и системи" чака ръст от 11% на продажбите...
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
12.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
31.08.2018: "Стара планина холд" увеличава продажбите си със 17% за първото...
28.08.2018: Стара планина Холд АД-София (5SR) Стара планина Холд АД-София ...
28.08.2018: Стара планина Холд АД-София (5SR) Стара планина холд АД обявява...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 495 пъти
[2016: 1 118, 2015: 459, 2014: 292, 2013: 585, 2012: 1 323, 2011: 816, ... ]