Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 98   стр.    
16.07.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за вписано в ТР...
10.07.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл.114б, ал.1 от...
04.07.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за увеличение на...
03.07.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за сключени анекси...
26.06.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) На проведено редовно ОСА от...
25.06.2018: Продажбата на бензиностанции SNG вероятно е по принуда след...
22.06.2018: "Ромпетрол България" купува обекти на "Синергон петролеум"...
19.06.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за сключен договор...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
29.05.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 579 пъти
[2016: 1 020, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]