Кратък фирмен профил

Синергон холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121228499
Капитал (лв.): 18 358 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.07.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружеството участва: финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; друга търговска дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 96   стр.    
16.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за сключен Договор...
16.03.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за сключен Анекс...
12.03.2018: "Трейс груп холд" и "Холдинг Варна" влизат в Sofix Фондовата...
09.03.2018: IV. Преразглеждане на базата на BGTR30 Изваждат се следните...
28.02.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
26.02.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление по чл114а, ал.7 от...
30.01.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Синергон Холдинг АД-София ...
02.01.2018: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за вписване на...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
01.12.2017: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за сключен договор...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 448 пъти
[2016: 889, 2015: 499, 2014: 189, 2013: 379, 2012: 1 044, 2011: 777, ... ]