Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Княз Александър Дондуков 82
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2017  Предстоящо - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 123   стр.    
17.05.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
17.05.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Междинен консолидиран...
11.05.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление по чл....
10.05.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
10.05.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) В БФБ-София АД са...
26.04.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Междинен финансов...
26.04.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
19.04.2018: "Доверие обединен холдинг" отчита загуба през 2017 г., след като...
19.04.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Доверие Обединен...
28.03.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление по чл.145...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 497 пъти
[2016: 1 037, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]