Кратък фирмен профил

Т и Д България ЕООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Бигла 25 вх.Б ет.2 ап.16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131322908
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, шивашка дейност, комисионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

04.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 384 пъти
[2016: 111, 2015: 44, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 150, 2011: 7, ... ]