Кратък фирмен профил

Т Енд М ЕООД - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Бели брези бл. 8 вх.А ет.11 ап.39
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131349937
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия със суров петрол и петролни деривати и всякакви нефтопродукти, организация и експлоатация на бензиностанции и други търговски обекти, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, консултантски, рекламни, инженерингови, лизингови, транспортни и спедиторски услуги, ресторантьорство, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 426 пъти
[2016: 157, 2015: 45, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 150, 2011: 10, ... ]