Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.04.2017 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 566   стр.    
17.11.2017: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София (5F4) В БФБ-София АД са...
17.11.2017: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) В БФБ-София АД са...
16.11.2017: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) Уведомление от Дружеството...
15.11.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) Поради липса на кворум,...
15.11.2017: Завод за шлиф. машини АД-Асеновград (3Z7) В БФБ-София АД са...
14.11.2017: Риъл Булленд АД-София (RBL) В БФБ-София АД са постъпили...
14.11.2017: ЗММ-Якоруда АД-Якоруда (3ZY) В БФБ-София АД са постъпили...
14.11.2017: Българска захар АД-Долна Митрополия (4BZ) В БФБ-София АД са...
14.11.2017: Вапцаров АД-София (4V4) В БФБ-София АД са постъпили материали...
13.11.2017: ЧЕЗ Разпределение България АД-София (3CZ) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 706 пъти
[2016: 679, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]