Кратък фирмен профил

Централен Депозитар АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Три уши 10, ет.4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121142712
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.04.2017 
Предмет на дейност: Откриване и водене на сметки за безналични ценни книжа и регистриране на сделки с ценни книжа, водене на парични сметки и осъществяване на плащания във връзка със сделки с ценни книжа, администриране на ценни книжа, вкл. водене на книгите на акционерите за безналични акции и облигации, обездвижване на ценни книжа в случаите, определени в нормативните актове, други дейности, определени в наредбата за дейността му и нормативните актове.
 


Новини

  стр. 1 / 584   стр.    
19.04.2018: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) В БФБ-София АД са постъпили...
19.04.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
19.04.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
19.04.2018: Добротица-БСК АД-Добрич (4DO) В БФБ-София АД са постъпили...
18.04.2018: Синтетика АД-София (EHN) В БФБ-София АД са постъпили материали...
18.04.2018: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) В БФБ-София АД са...
18.04.2018: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) В БФБ-София АД са...
17.04.2018: Мак АД-Габрово (4MK) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
17.04.2018: Хидропневмотехника АД-Казанлък (4HY) В БФБ-София АД са...
16.04.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 929 пъти
[2016: 902, 2015: 397, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 054, 2011: 333, ... ]