Кратък фирмен профил

Холдинг Света София АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121661963
Капитал (лв.): 4 940 553
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.11.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества, управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества. дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забраната със закон
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
24.11.2017: Холдинг Света София АД-София (4HS) На проведено извънредно ОСА...
07.11.2017: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
05.10.2017: Холдинг Света София АД-София (4HS) В БФБ-София АД са постъпили...
07.07.2017: Холдинг Света София АД-София (4HS) На проведено на 30.06.2017...
19.06.2017: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
18.05.2017: Холдинг Света София АД-София (4HS) В БФБ-София АД са постъпили...
21.02.2017: Свързана с "Химимпорт" фирма купи делът на БДЖ в "Алианц...
04.08.2016: Холдинг Света София АД-София (4HS) На проведено на 29.07.2016...
19.07.2016: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
15.06.2016: Холдинг Света София АД-София (4HS) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 978 пъти
[2016: 449, 2015: 241, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 579, 2011: 389, ... ]