Кратък фирмен профил

Биоиасис АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Ралевица 70, ап. 1А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175344799
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
02.10.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец септември 2018 г. Биоиасис...
03.09.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец август 2018 г. Биоиасис АД...
01.08.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец юли 2018 г. Биоиасис АД не е...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
03.07.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец юни 2018 г. Биоиасис АД не е...
21.06.2018: Биоиасис АД-София (4OE) На проведено редовно ОСА от 19.06.2018...
04.06.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец май 2018 г. Биоиасис АД не е...
03.05.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец април 2018 г. Биоиасис АД не...
30.04.2018: Биоиасис АД-София (4OE) В БФБ-София АД са постъпили материали...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 378 пъти
[2016: 334, 2015: 149, 2014: 132, 2013: 265, 2012: 518, 2011: 343, ... ]