Кратък фирмен профил

Биоиасис АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Ралевица 70, ап. 1А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175344799
Капитал (лв.): 1 200 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки, търговия на едро с лекарствени продукти, медицински материали, инструменти и пособия, санитарни продукти, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, медицинска апаратура, оборудване, консумативни материали, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
03.01.2018: Биоиасис АД-София (4OE) През месец декември 2017 г. Биоиасис...
04.12.2017: Биоиасис АД-София (4OE) През месец ноември 2017 г. Биоиасис АД...
02.11.2017: Биоиасис АД-София (4OE) През месец октомври 2017 г. Биоиасис АД...
03.10.2017: Биоиасис АД-София (4OE) През месец септември 2017 г. Биоиасис...
04.09.2017: Биоиасис АД-София (4OE) През месец август 2017 г. Биоиасис АД...
02.08.2017: Биоиасис АД-София (4OE) През м. юли 2017 г. Биоиасис АД не е...
04.07.2017: Биоиасис АД-София (4OE) През месец юни 2017 г. Биоиасис АД не е...
28.06.2017: Биоиасис АД-София (4OE) На проведено редовно ОСА от 27.06.2017...
02.06.2017: Биоиасис АД-София (4OE) През месец май 2017 г. Биоиасис АД не е...
12.05.2017: Биоиасис АД-София (4OE) В БФБ-София АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 264 пъти
[2016: 220, 2015: 149, 2014: 132, 2013: 265, 2012: 518, 2011: 343, ... ]