Кратък фирмен профил

А 3 Сервиз ООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Патлейна 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127630024
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Търговия със стоки, внос, износ, комисионни, лизингови и други сделки, производство на стоки, отдаване под наем на недвижими имоти, както и дейности, незабранени от законодателството.
 

05.06.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263г,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 466 пъти
[2016: 186, 2015: 47, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 154, 2011: 9, ... ]