Кратък фирмен профил

Би Джи Ай Груп АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Добруджа 6 ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175245089
Капитал (лв.): 6 665 000
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба, покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
10.11.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
31.10.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
31.10.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София представи...
02.10.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
01.09.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
31.08.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
18.08.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) На 16.08.2017 г. ЗАД...
08.08.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
02.08.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София представи...
02.08.2017: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 595 пъти
[2016: 374, 2015: 200, 2014: 62, 2013: 125, 2012: 422, 2011: 174, ... ]