Кратък фирмен профил

Би Джи Ай Груп АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Добруджа 6 ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175245089
Капитал (лв.): 6 665 000
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба, покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: покупка и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
03.07.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) На проведено редовно ОСА от...
03.07.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) Във връзка с лихвено плащане...
03.07.2018: В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Би Джи Ай Груп...
03.07.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) На основание чл. 73, ал. 2 във...
05.06.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
05.06.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) На основание чл. 73, ал. 2 във...
05.06.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Уведомление относно договор за...
05.06.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) С настоящото Би Джи Ай Груп АД...
31.05.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Би Джи Ай Груп АД-София ...
29.05.2018: Би Джи Ай Груп АД-София (BOH) Уведомление за продажба на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 734 пъти
[2016: 513, 2015: 200, 2014: 62, 2013: 125, 2012: 422, 2011: 174, ... ]