Кратък фирмен профил

ЕМУ АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Никола Габровски 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104053275
Капитал (лв.): 75 976
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, строителство на енергийни обекти, производство и продажба на готови строителни продукти, услуги, търговска и инженерингова дейност в областта на строителството, реконструкцията, модернизацията и ремонта на обекти, специализирани строително-монтажни работи в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
31.07.2013: Ако до 29 юли не се намерят местни патриоти, които да се...
04.06.2012: Наплив от мераклии да чистят микросметища в цялата община Велико...
31.01.2011: В средата на миналата година Община Г. Оряховица прекрати...
18.03.2010: ЕМУ АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
02.04.2009: ЕМУ АД - Велико Търново свиква общо събрание на акционерите на...
02.04.2009: ЕМУ АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
20.03.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
13.03.2009: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.04.2008: Съветът на директорите на "ЕМУ" - АД, Велико Търново, на...
04.10.2007: Надзорът е потвърдил и проспекта на "Метизи" АД за емисията...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 277 пъти
[2016: 326, 2015: 49, 2014: 52, 2013: 105, 2012: 213, 2011: 153, ... ]