Кратък фирмен профил

Дитсманн Енергоремонт холдинг АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Димитър Манов No 10, Административна сграда
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831914845
Капитал (лв.): 19 213 700
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.11.2017 
Предмет на дейност: Управление на акционерното участие и финансовите ресурси, търговски операции, научноизследователска и инженерингова дейност, производство и ремонт на машини, съоръжения и съдове под налягане по котелно и турбинно оборудване, контрол и ресурс на метала и високоволтови изпитания на електрически съоръжения в електро- и топлопроизводствени предприятия.
 


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
19.02.2018: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) На 15.02.2018 г. в...
07.02.2018: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) Дитсманн...
25.01.2018: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) На 22.01.2018 г. в...
02.01.2018: Текстилната компания "Димитров" инвестира 25 млн. лв. Един от...
02.01.2018: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) На основание чл....
02.01.2018: Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) Дитсманн...
11.12.2017: "Енергоремонт холдинг" добави "Дитсманн" към името си "Дитсманн...
11.12.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) На 08.12.2017 г. по...
04.12.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) На проведено редовно ОСА от...
01.12.2017: Енергоремонт Холдинг АД-София (6EG) Енергоремонт Холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 641 пъти
[2016: 823, 2015: 389, 2014: 237, 2013: 474, 2012: 1 234, 2011: 713, ... ]