Кратък фирмен профил

Спиди Нет АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 168, ет. 2, ап. 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175319625
Капитал (лв.): 588 336
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Предоставяне на услуги в областта на високите технологии, външна и вътершна търговия, дистрибуция, проектиране, търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, консултанска и маркетингова дейност, сделки в областта на интелектуалната собоственост, реклама, факторинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след издаване на съответни разрешения и лицензии, когато такива се изискват.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.11.2016: Интернет доставчикът Спиди нет АД е обявен в несъстоятелност с...
24.06.2013: Първи виртуален телеком "Това, което се случва на...
15.04.2013: Продавай без да притежаваш Ако за момента на пазара на телеком...
09.12.2011: Мирчо Марчев, директор "Информационни системи" на Българска...
18.01.2011: Сдружението на независимите интернет доставчици Сдружението...
08.12.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.10.2009: Сдружението на независимите Интернет доставчици избра ново...
30.06.2009: Универсален пенсионен фонд Доверие е увеличил дела си в Адванс...
24.09.2008: Столичният интернет доставчик "Спиди нет", който е 50%...
10.07.2008: Доставчикът на Интернет услуги Спиди Нет е придобила LAN мрежата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 401 пъти
[2016: 213, 2015: 21, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 88, 2011: 12, ... ]