Кратък фирмен профил

Електроенергиен системен оператор ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201304
Капитал (лв.): 131 576 547
 
 
 

Отрасъл: Пренос на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на република българия, осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, експлоатация, поддръжка и надеждно функциониране на електропреносната мрежа, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности, и услуги в областта на енергетиката, транзит на електрическа енергия, организиране на пазар на електрическата енергия и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
02.02.2018: "Българска фондова борса - София" АД (БФБ) е подходящ купувач за...
01.02.2018: 16 български проекта чакат одобрение 240 са чакащите за...
01.02.2018: Очакваме 220 млн. лв. приходи от продажба на квоти въглеродни...
26.01.2018: Във връзка с изтеклия мандат на Управителния съвет на ЕСО ЕАД в...
25.01.2018: Сменят цялото ръководство на ЕСО Сменен е бордът на директорите...
12.01.2018: КФН отписа Енемона като публично дружество Комисията за...
20.12.2017: ЕСО, община Варна и ЧЕЗ са най-големите възложители на...
13.12.2017: ЕСО привлече 520 хил. лв. безвъзмездно финансиране за повишаване...
08.12.2017: Извънредна ситуация на пазара на ток: Заради "Фючър енерджи" 5...
08.12.2017: Защо "Фючър енерджи" дръпна шалтера Последните седмици за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 028 пъти
[2016: 531, 2015: 209, 2014: 156, 2013: 313, 2012: 851, 2011: 379, ... ]