Кратък фирмен профил

Специализирани логистични системи АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122022915
Капитал (лв.): 535 000
 
 
 

Отрасъл: Обработка на данни
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 19.11.2014 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на теритоприята на република българия и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, научно – развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
10.01.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление съгласно чл.148б...
03.01.2018: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК,...
30.11.2017: Специализирани логистични системи АД-София...
30.11.2017: Специализирани логистични системи АД-София...
30.11.2017: Специализирани логистични системи АД-София...
15.11.2017: Специализирани логистични системи АД-София...
06.11.2017: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) Уведомление...
01.11.2017: Специализирани логистични системи АД-София...
27.10.2017: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) Във връзка с...
04.10.2017: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от част III...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 030 пъти
[2016: 252, 2015: 83, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 261, 2011: 90, ... ]