Кратък фирмен профил

ДЛВ СИ ООД - Перник


Контакти

Перник, 2308
ж.к. Църква, ул. Кралевски път 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113561034
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Рекултивация, производство и търговия със стоки . изделия и детайли за бита и стопанството, хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска дейност, търговска дейност в пълон обем, транспортна дейности услуги, услуги за населението и стопанството, външноикономическа дейност, импорт, експорт, търговия с течни и твърди горива /въглища, брикети, дърва за огрев в това число и за населението/
 

09.02.2018: Правителството предостави на „Арт принт“ ЕООД концесия за добив...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 335 пъти
[2016: 123, 2015: 51, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 113, 2011: 4, ... ]