Кратък фирмен профил

КГ ЕООД - Пловдив [Несъстоятелност]


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Белград 14, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115903216
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 16.11.2017 
Предмет на дейност: Промишлено и жилищно строителство, производство на тръби от неръждаема стомана, ремонт и монтаж на сьоръжения и съдове под налягане, направа и монтаж на стоманени конструкции и изделия от тях, електромантаж - ниско и високо напрежение, машинен монтаж, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, производство и пласмент на селско-стопанска и промишлена продукция, посредничество, представителство, комисионерство, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.
 

10.06.2009: Пловдивската фирма KG ЕООД не е от големите, но произвежда до...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 280 пъти
[2016: 103, 2015: 11, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 80, 2011: 12, ... ]