Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
12.09.2018: IV. Във връзка с т.12 от Приложение №2 (Методология за...
12.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
12.09.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
31.08.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София ...
01.08.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София ...
16.07.2018: Знакови компании на Българската фондова борса През последните...
28.06.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На проведено редовно ОСА от...
27.06.2018: Представители на над 20 от най-динамичните български компании...
27.06.2018: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 539 пъти
[2016: 1 104, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]