Кратък фирмен профил

М Л Фарма ООД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
бул. България 57, бл. 3, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 108522033
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с фармацевтични стоки
Предмет на дейност: Съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в република българия лекарствени продукти, на медицински изделия, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства - по списък, определен от министъра на здравеопазването.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 437 пъти
[2016: 155, 2015: 40, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 165, 2011: 8, ... ]