Кратък фирмен профил

И Комерс М ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Марица 14, вх. 1, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104605624
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопански продукти - растителни и животински (след съответното получаване на лиценз); семепроизводство и търговия със семена (след съответното получаване на лиценз); търговия с торове и препарати за селското стопанство; международен и вътрешен транспорт (след съответното получаване на лиценз); спедиторска дейност, внос и износ на автомобили; покупка на вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид в страната и в чужбина; комисионна, складова, лизингова дейност; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юредически лица; хотелиерство, ресторантьорство; вътрешен и външен туризъм; рекламна, информационна дейност; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 521 пъти
[2016: 175, 2015: 45, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 161, 2011: 25, ... ]