Кратък фирмен профил

Комплексен индустриален сервиз ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4009
Асеновградско шосе, Индустриална зона КЦМ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202344094
Капитал (лв.): 767 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на механосъоръжения и съоръжения с повишена опасност;
Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на електрически инсталации, електросъоръжения и съоръжения с повишена опасност;
Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на системи за автоматизация и микропроцесорна техника;
Обследване за енергийна ефективност.
Предмет на дейност: Индустриален сервиз, монтаж, ремонт и сервизно поддържане на електросъоръжения, механосъоръжения и съоръжения с повишена опасност; сервизно техническо обслужване на средства, системи за автоматизация, микропроцесорна техника; строителство и строително-ремонтни дейности; проектиране, внедряване и тестване на системи за автоматизация; софтуерно обслужване на системи за автоматизация; изработване на нестандартни средства и резервни части за автоматизация; организация на метрологична дейност и извършване на метрологична проверка на средства за измерване; консултантски услуги, проучване и доставка на средства за автоматизация и микропроцесорна техника; научноизследователска приложна дейност, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли; инженеринг и управление на проекти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

18.05.2018: Днес, 17 май 2018 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в...
28.12.2009: КЦМ индустриален сервиз ЕАД, гр. Пловдив е специализиран в...
28.08.2009: Вливане на АМТ СЕРВИЗ КЦМ, ЕИК 115747920, МЕХАНОСЕРВИЗ КЦМ ЕИК...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 405 пъти
[2016: 291, 2015: 12, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 65, ... ]