Кратък фирмен профил

Соларпро Холдинг АД - София


Контакти

София, 1766
София парк, Търговска зона, бл. 16, вх. Е
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200969916
Капитал (лв.): 46 763 461
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества в които дружеството участва, както и всякаква друга търговска дейност незабранена от законите на р. българия и за която не се изисква предварително разрешение/ лицензия/ от държавен орган като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
07.11.2017: Прокопиев влезе в бизнеса със споделен транспорт, изнася ток за...
27.10.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) В БФБ-София АД е постъпило...
25.10.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Уведомление за постъпило...
25.10.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Уведомление относно сключени...
23.10.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) На 19.10.2017 г. на основание...
13.10.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София ...
30.08.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София ...
04.08.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Уведомление по 148б от...
31.07.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Соларпро холдинг АД-София ...
07.07.2017: Соларпро холдинг АД-София (0S8) Уведомяваме, че на 05.07.2017...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 509 пъти
[2016: 401, 2015: 338, 2014: 200, 2013: 400, 2012: 862, 2011: 260, ... ]