Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни Връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 05.12.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
07.12.2018: Алтерко АД-София (A4L) Поради липса на кворум, свиканото за...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
29.11.2018: "Алтерко" с рекордни продажби на устройства след поръчки от...
28.11.2018: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за финансовото състояние на...
26.11.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
15.11.2018: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно сключена от...
05.11.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи копие от...
30.10.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи долълнителни...
30.10.2018: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ АД са постъпили материали за...
29.10.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 078 пъти
[2016: 976, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]