Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни Връх No 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 29.01.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
15.02.2018: Алтерко АД-София (A4L) Вписване в Търговския регистър промени...
01.02.2018: Алтерко АД-София (A4L) На проведено извънредно ОСА от...
30.01.2018: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за важните решения взети на...
26.01.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
05.01.2018: Алтерко Роботикс вече приема плащания с биткойни Всички смарт...
02.01.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи копие от...
21.12.2017: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
08.12.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за вписване в Търговския...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
01.12.2017: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно прекратяване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 761 пъти
[2016: 659, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]