Кратък фирмен профил

Алтерко АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни Връх 103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201047670
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 25.07.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
31.08.2018: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление във връзка с оповестен...
31.08.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
06.08.2018: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление относно одобрение и сключена...
31.07.2018: Алтерко АД-София (A4L) На проведено редовно ОСА от 25.07.2018...
31.07.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи тримесечен...
27.07.2018: Алтерко АД-София (A4L) Уведомление за решенията на Общото...
21.06.2018: Алтерко АД-София (A4L) Алтерко АД-София представи копие от...
14.06.2018: Алтерко АД-София (A4L) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
06.06.2018: Консолидираната загуба на Алтерко се изстреля 10 пъти до 500...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 965 пъти
[2016: 863, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]