Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 12.12.2017 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
13.12.2017: Синтетика АД-София (EHN) Поради липса на кворум, свиканото за...
30.11.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
30.11.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
30.11.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
30.11.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
30.11.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
08.11.2017: Синтетика АД-София (EHN) В БФБ-София АД са постъпили материали...
31.10.2017: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
16.10.2017: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление за промяна на дялово...
05.10.2017: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление за дялово...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати