Кратък фирмен профил

Финанс Директ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201343299
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 10.01.2018 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
31.01.2018: Финанс Директ АД-София (0FDB) В БФБ-София АД е постъпил...
31.01.2018: Финанс Директ АД-София (0FDC) В БФБ-София АД е постъпил...
31.01.2018: Финанс Директ АД-София (0FDA) В БФБ-София АД е постъпил...
30.01.2018: Финанс Директ АД-София (0FDB) В БФБ-София АД е постъпил...
30.01.2018: Финанс Директ АД-София (0FDC) В БФБ-София АД е постъпил...
07.11.2017: Финанс Директ АД-София (0FDB) Финанс Директ АД-София уведомява...
02.11.2017: На основание чл. 39, ал. 3, т. 2 от Част III Правила за...
31.10.2017: Финанс Директ АД-София (0FDA) В БФБ-София АД е постъпил...
31.10.2017: Финанс Директ АД-София (0FDB) В БФБ-София АД е постъпил...
31.10.2017: Финанс Директ АД-София (0FDC) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати