Кратък фирмен профил

Марса АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
пл. Свобода 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144494
Капитал (лв.): 3 806 300
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 06.06.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали, изделия и стоманобетонни елементи за жилищно и друго строителство, проектиране, внедряване и производство на строителна и друга техника, търговска дейност в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти, производство на декоративно-храстова и друга растителност за целите на озеленяването, търговия със същата в страната и чужбина, извършване на обучение за професионална квалификация и преквалификация на кадри, строителни, електрически и механонакладъчни изпитания, изпитване на строителни материали и други материали в лабораторни условия, транспортни услуги, хотелиерски услуги(под формата на предприятие).покупка на стоки или други вещи, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със семена и посадъчен материал, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги под формата на предприятие, водоползване и ползване на водни обекти с цел стопанска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
12.04.2010: Марса АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.04.2009: Марса АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.04.2009: Марса АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.05.2008: Хасково с мол за 22 млн. EUR Строителството на първия мол в...
08.04.2008: Хасково ще е поредният град, в който ще има...
14.03.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.02.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.10.2007: Съветът на директорите на "Марса" - АД, Хасково, на основание...
25.08.2006: Съветът на директорите на "Марса" - АД, Хасково, на основание...
02.08.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 167 пъти
[2016: 308, 2015: 83, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 232, 2011: 119, ... ]