Кратък фирмен профил

Монбат АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111028849
Капитал (лв.): 39 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически акумулатори, батерии и първични елементи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.02.2018 
Предмет на дейност: Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инженерингова и развойно – внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи, специализирани магазини и представителства; учредяване, придобиване и продажба на дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които монбат ад участва; финансиране на дружества, в които монбат ад участва или упражнява контрол върху тях.
 


Новини

  стр. 1 / 150   стр.    
09.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
09.03.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
08.03.2018: "Монбат" увеличава печалбата си с над 8% Печалбата на...
02.03.2018: Монбат АД-София (5MB) Монбат АД-София представи тримесечен...
28.02.2018: Монбат АД-София (5MB) Информация относно постигнати от...
19.02.2018: Монбат АД-София (5MBA) Уведомление за важни решения, взети на...
19.02.2018: Монбат АД-София (5MB) Дружеството уведомява за промяна в адреса...
19.02.2018: Монбат АД-София (5MBA) На проведеното на 15.02.2018 г. първо ОС...
07.02.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
06.02.2018: КФН вписа емисия облигации, издадени от Монбат На заседанието...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 487 пъти
[2016: 1 045, 2015: 700, 2014: 324, 2013: 649, 2012: 1 563, 2011: 1 550, ... ]