Кратък фирмен профил

ЛГР Лейк АД - София


Контакти

София, 1111
бул. Шипченски проход 23, ет. 6, ап. 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201586365
Капитал (лв.): 3 169 400
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство, строителство, хотелиерство и ресторантъорство, туристическа и туроператорска дейност, доставчик на вода, пречистване и отвеждане на отпадни води, за дейностите, за които се изискват лицензи и разрешителни, дружеството ще ги извършва след получаването им, както и всякакви други дейности незабранени със закон.
 

19.12.2011: ОПРЕДЕЛЕНИЕ №740 19.12.2011 г., гр. Варна В ИМЕТО НА НАРОДА...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати