Кратък фирмен профил

Амонит АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Габрово 2А, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201861509
Капитал (лв.): 295 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 02.05.2019 
Предмет на дейност: Консултантски и маркетингови услуги, извършване в страната и чужбина на: търговия, посредничество, транспортна дейност, туристически услуги, хотелиерство и ресторантъорство (след лиценз), импорт, експорт и реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, инвеститорска и снабдителска дейност, производство и търговия с промишлени стоки, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителни и монтажни услуги.
 

Не са достъпни новини.