Кратък фирмен профил

Десети декември АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Гривашко шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 824105238
Капитал (лв.): 50 327
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.04.2012 
Предмет на дейност: Търговия и производство на блазавтомати, модули за комплексни теxнологични линии, абкантпреси, вътрешна и външна търговия.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
04.06.2010: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.09.2009: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
18.06.2009: Десети декември АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
18.06.2009: Десети декември АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
10.01.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.11.2005: Съветът на директорите на "Десети декември" - АД, Плевен, на...
25.10.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.07.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.09.2004: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с чл....
29.06.2004: Съветът на директорите на "Десети декември" - АД, Плевен, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 321 пъти
[2016: 20, 2015: 23, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 73, 2011: 29, ... ]