Кратък фирмен профил

София тех парк АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 111, бл. Б, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202099976
Капитал (лв.): 64 761 417
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 30.07.2013 
Предмет на дейност: Изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга про-иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура (държавна или общинска), управление и поддръжка на изградената инфраструктура, както и на научно-изследователските, производствени, административни и други обслужващи сгради в рамките на научно-технологичните паркове с цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономически дейности, свързани с разработване и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна и логистична подкрепа на потенциални инвеститори във връзка с изготвяне на програми и стратегии за инвестиране в разработването или въвеждането на иновационни технологии и продукти, съдействие на кандидатите при участие във всякакъв вид публични или частни програми за целево финасиране на проекти за изграждане на научно-изследователски, производствени и офис сгради, както и за финансиране на изследователска и развойна дейност за нуждите на разработване или въвеждане на иновации, представителство и посредничество при подбора и реализирането на иновационни проекти с цел подобряване на иновативния потенциал на българските предприятия и поделенията на чужди предприятия в българия, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
19.02.2018: "София тех парк" търси 10 млн. лв. банков заем "София тех парк"...
16.02.2018: "София тех парк" търси 10 млн. лв. банков заем "София тех парк"...
09.02.2018: Над 40 хил. души и 140 компании произвеждат автомобилни...
26.01.2018: Сделки за близо 1 млрд. евро с бизнес имоти през 2017 г. Сделки...
28.11.2017: Договорени са над половината от парите по...
31.10.2017: Фонд ще строи нова сграда в техпарка “Фонд за недвижими имоти...
11.09.2017: Емил Караниколов спестил 700 хил. лв. от управление на държавни...
17.08.2017: Целият Управителен съвет на държавния "София Тех Парк" ще бъде...
04.08.2017: България опитва да привлече китайски компании в "София тех парк"...
04.08.2017: Възможност за участие на високотехнологични китайски компании в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати