Кратък фирмен профил

Енерго-Про Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9009
бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204146759
Капитал (лв.): 35 791 888
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Общи събрания: Последно - 12.10.2017 
Предмет на дейност: Консултантска дейност в областта на енергетиката, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки и предоставяне на ноу-хау, комисионни сделки, рекламна дейност, както и всякакви други дейности разрешени от закона, включително след получаване на съответните разрешения и лицензи, ако такива са необходими.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
10.11.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) В съответствие с условията на...
01.11.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) Енерго-Про Варна ЕАД-Варна ...
30.10.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) Във връзка с настъпване на...
18.10.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) На основание на чл.100с, ал.1...
18.10.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) На основание на чл.100б, ал....
17.10.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) На проведено извънредно ОСО...
16.10.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) Енерго-Про Варна ЕАД-Варна, в...
04.10.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) Енерго-Про Варна ЕАД...
03.10.2017: "Енерго-про" ще гарантира 350 млн. евро заем на чешкия си...
02.10.2017: Енерго-Про Варна ЕАД-Варна (8EVA) В БФБ-София АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати