Кратък фирмен профил

Риъл Булленд АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Христо Ботев No 13, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202442058
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.12.2017 
Предмет на дейност: Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаване им под наем, лизинг или аренда и продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
02.05.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София представи...
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
03.04.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София публикува...
02.04.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София публикува...
31.01.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София представи...
18.12.2017: Риъл Булленд АД-София (RBL) На проведено извънредно ОСА от...
14.11.2017: Риъл Булленд АД-София (RBL) В БФБ-София АД са постъпили...
27.10.2017: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София представи...
31.07.2017: Риъл Булленд АД-София (RBL) Риъл Булленд АД-София представи...
26.06.2017: Риъл Булленд АД-София (RBL) На 23.06.2017 г. в Търговския...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати