Кратък фирмен профил

Туида Груп ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Петко Каравелов 2Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202282867
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел, продажба; лизинг; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги с използване на чужд труд и образуване на предприятие, чиито дела се водят по търговски начин; всякакви други дейности, незабранени от закон. дейността ще се упражнява в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.