Кратък фирмен профил

Евро бетон ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Околовръстен път 3, ет. 7, ап. 73А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175287280
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Предмет на дейност: Организация, покупка на терени, проектиране, строеж, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни източници - слънчеви, вятърни и др. електроцентрални, услуги в областта на алтернативните енергии, производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

03.01.2019: КЗК отново "отряза" Гинка Върбакова Комисията за защита на...
18.09.2018: Гинка Върбакова излиза от соларния бизнес в опит да спаси...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати