Кратък фирмен профил

Мултимес Груп ООД - Лясковец


Контакти

Лясковец, 5140
местност Клена, ул."Оборище" 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104511712
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба; търговия с хранителни и нехранителни стоки; извършване на производствени услуги-транспортни, битови и други; осъществяване на самостоятелна и в сдружение с други организации и лица, вътрешна и външнотърговска дейност, производство и преработка на стоки, в това число и на комисионни начала; преработка на месо; извършване на хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; дистрибуторска дейност; сделки с интелектуална собственост; други дейности незабранени от закона.
 

18.04.2019: „Стефмарк“ приключи с колбасарството, съдебен изпълнител...
14.09.2018: Продават фабрики и хотели заради дългове Фабрики, хотели,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати