Кратък фирмен профил

Пълмед АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4002
ул. Пещерско шосе 61 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115258559
Капитал (лв.): 250 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 16.12.2019 
Предмет на дейност: Производство, доставка и сервиз на медицинска техника, апаратура и консумативи, вътрешна и външна търговия, доставка и пласмент на фармацевтични продукти и лекарствени средства, проектиране, изпълнение и оборудване на здравни и други обекти, организиране на квалификационни курсове и професионално обучение, вътрешно- и външнотърговска дейност със собствена продукция и разрешени със закон стоки, машини и съоръжения, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви търговски и битови услуги и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.11.2018: Дълговете на публични и частни болници гонят 1 милиард лева...
30.01.2017: Две компании получиха сертификат за инвеститори "Ролпласт груп"...
14.04.2016: МБАЛ-Русе получи акредитация за обучение на студенти и...
25.03.2016: България вече ще има 30 университетски болници Още четири...
13.12.2014: Многопрофилната пловдивска болница „Пълмед” спечели престижното...
19.04.2010: Пълмед АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.05.2009: Пълмед АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.10.2008: Пълмед АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
01.07.2008: Съветът на директорите на "Пълмед" - АД, Пловдив, на основание...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Пълмед" - АД, Пловдив, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 622 пъти
[2016: 670, 2015: 61, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 215, 2011: 153, ... ]