Кратък фирмен профил

Родопаимпекс България АД - София


Контакти

София, 1000
ул. "Доктор Георги Вълкович" No 5, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204665661
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти
Общи събрания: Последно - 08.10.2017 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на живи животни, охладено и замразено месо, мляко и млечни продукти, покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата им, производство на селскостопанска и животновъдна продукция и продажбата й, хотелиерска, туристическа, ресторантска, рекламна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, производство и продажба на кафе, безалкохолни и алкохолни напитки, превозна, спедиционна, комисионна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, бартерни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, производство на филми, звуко и видео записи, валутни сделки със съответно разрешение, и всички други дейности незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.