Кратък фирмен профил

Иновативни транспортни системи АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Васил Кънчев 26, БЦ Стефан Караджа офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204717503
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в транспорта
Общи събрания: Последно - 31.07.2019 
Предмет на дейност: Търговия с технологични системи и търговско представителство, консултации, внедряване и управление на електронни интелигентни транспортни системи. консултации, внедряване и управление на цялостни системи и продукти за управлението на транспорта и градската среда. дизайн, разработка, интеграция и управление на информационни технологии, системи и продукти за управление на транспорта. консултантска дейност и компютърно програмиране по информационни технологии. обслужване и управление на компютърни системи и средства. други дейности в сферата на информационните технологии, информационна, програмна и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.