Кратък фирмен профил

Констръкшън ентърпрайзис АД - София


Контакти

София, 1680
ул. Кюстендил 23, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121398512
Капитал (лв.): 247 424
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 11.10.2019 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, строителство, реконструкция, модернизация, ремонтно-възстановителна и аварийна дейност във всички отрасли на промишленото и гражданско строителство, производство и продажба на варови, бетонови и циментови разтвори, сервизна и транспортна дейност, производство на рекламни продукти и материали, рекламни и информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, оценка и търговия с движимо и недвижимо имущество и имоти, всякаква друга дейност, участие в приватизацията на "Ремонтстрой" - ЕООД
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.01.2005: Съветът на директорите на "Констръкшън ентърпразис" - АД, София,...
16.03.2004: Съветът на директорите на "Констръкшън Ентърпрайзис" - АД,...
21.03.2003: Съветът на директорите на "Констръкшън Ентърпрайзис" - АД,...
05.03.2002: СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯРЕШЕНИЕ № 1792 от...
20.02.2001: Съветът на директорите на "Ремонтстрой инженеринг" - АД, София,...
16.05.2000: Столичната общинска агенция за приватизация на основание § 11,...
31.03.2000: Съветът на директорите на "Ремонтстрой инженеринг" - АД, София,...
29.10.1999: Съветът на директорите на "Ремонтстрой Инженеринг" - АД, София,...
04.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
14.07.1998: Осем български фирми ще посредничат за продажбата на 24-те...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 580 пъти
[2016: 292, 2015: 47, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 159, 2011: 11, ... ]