Кратък фирмен профил

Ото Бок България ЕООД - София


Контакти

София, 1612
ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис ІІІ 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200832497
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Предмет на дейност: Търговия на дребно и едро, дистрибуция, производство, изработване по поръчка, адаптиране, ремонт, обслужване и следпродажбена поддръжка на протези, ортези, инвалидни колички, както и на други медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, след получаване на изискваните разрешения и регистрации от компетентните органи; обучение, осъществяване на дейности и грижи за пациентите, с цел да бъде осигурена най-висока степен на мобилност и независимост; всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 

20.01.2015: Otto Bock HealthCare – Germany дари инвалидни колички за нуждите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати