Кратък фирмен профил

Удинекс ЕООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Рилски езера No 2-4, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203700262
Капитал (лв.): 540 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Предмет на дейност: Придобиване и управление на дялови участия; международна търговска дейност; търговия с енергийни суровини; обменна търговия; търговия с енергия от възобновяеми източници, след получаване на съответните лицензи или разрешения, когато такива се изискват по закон.
 

Не са достъпни новини.