Кратък фирмен профил

ЛХ Ко-инвест КДА - София


Контакти

София, 1680
ж.к. Манастирски ливади, ул. Синанишко езеро 9А, офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204321240
Капитал (лв.): 6 031 219
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 15.09.2020 
Предмет на дейност: Посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и извършване на всички други дейности, които не са забранени от действащото българско законодателство, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
 

Не са достъпни новини.