Кратък фирмен профил

Бултед АД - София


Контакти

София, 1510
ул. Павлина Унуфриева 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000645289
Капитал (лв.): 131 673
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.07.2018 
Предмет на дейност: Търговска и посредническа дейност, проучване на пазарите /вьтрешни и вьншни/ и свьрзаното с него информацинно обслужване, производство на стоки за народно потребление от всякакьв вид, вьншнотьрговска дейност, извьршване на услуги по складова обработка на стоки на български и чуждестранни юридически лица, придобиване на дялово и акционерно участие в други дружества, рекламна и комисионерска дейност, търговско представителство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
12.10.2010: Софийският районен съд, III гр. отделение, 113 състав, по гр.д....
17.08.2010: Бултед АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
18.06.2010: Бултед АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
27.04.2009: Бултед АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
27.04.2009: Бултед АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
24.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Бултед" - АД, София, на основание чл....
14.07.2006: Съветът на директорите на "Бултед" - АД, София, на основание чл....
30.06.2006: Съветът на директорите на "Буртед" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 157 пъти
[2016: 249, 2015: 65, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 177, 2011: 136, ... ]